Poklona Jezuliatku

Tradícia, ktorá sa viaže k poslednému školskému dňu pred vianočnými sviatkami, sa naplnila aj v tomto roku. Triedne spoločenstvá sa spoločne v ročníkoch prišli do školskej kaplnky pokloniť Jezuliatku. Krátke duchovné slovo, spoločná modlitba i spev kolied nás už spojili s blížiacim sa tajomstvom príchodu Ježiša. Otvorme srdcia dokorán... prichádza Pán...

Späť