V novom kalendárnom roku

Úvodný deň v novom roku 2016 sme 11. januára začali sv. omšou v školskej kaplnke. Po nej, v sprievode miništrantov, školský kaplán Paľko a p. kaplán František požehnali triedy i spoločné školské priestory. Nech slová novoročného pozdravu p. riaditeľky i prianí všetkých nás vypočuje a požehnáva Pán. Pokoj a dobro ľudom dobrej vôle ...

Späť