Fašiangová diskotéka

Presne po roku prichystali deviataci obľúbenú FAŠIANGOVÚ DISKOTÉKU pre žiakov II. stupňa. Popoludnie plné tanca, hudby, súťaží a zábavy čakalo všetkých 26. januára 2016 vo veľkej telocvični. Fašiangovým motívom bola pyžamová párty. Na parkete sa to hemžilo žiakmi vyobliekanými v pyžamách a v županoch. Mnohí si so sebou doniesli plyšové hračky, vankúšiky, deky. Aj niektoré pani učiteľky sa nahodili do nočných úborov. Nechýbala bohatá tombola a super zábava.

Späť