Siedmaci na lyžiarskom

Týždeň v prírode, presnejšie na lyžiarskych svahoch Novoľubovnianskych kúpeľov v Litmanovej, strávili v dňoch 18. - 22. januára 2016 siedmaci a všetci pedagógovia a inštruktori, ktorí ich sprevádzali. Vedúcim lyžiarskeho výcvikového kurzu bol p. uč. Vaško. Majú krásne zážitky a nezabudnuteľné spomienky. Pane, vďaka za ochranu!

Späť