Stretnutie s pánom prezidentom SR

Krásne priestory Historickej radnice v Košiciach boli 18. januára 2016 miestom stretnutia osobností Košického kraja s Andrejom Kiskom, prezidentom SR. Vzácne pozvanie prijala aj naša p. riaditeľka Mária Čačková. Výnimočné popoludnie bolo spojené aj s podnetnou diskusiou o Slovensku.

Späť