Výsledky Testovania 5 2015

V národnom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci našej školy 78,02% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 16,03% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR. Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 66,62% a výsledok našej školy bol 80,90%, t.j. o 14,28% vyšší.

Podrobnejšie informácie na http://wwww.nucem.sk

Späť