Ďakovný list za pomoc núdznym

Darček v škatuli, zbierka suchých potravín sú známe aktivity, ktorými pomáhame rodinám v núdzi a úzko spolupracujeme s OZ Maják nádeje. Každoročne sa jeho spolupracovníci stretávajú s organizáciami a dobrovoľníkmi, s ktorými tvoria spoločné dielo nezištnej pomoci a služby. Tak tomu bolo aj 27. januára 2016 v Seminárnom kostole v Košiciach, kde p. riaditeľka prevzala ďakovný list za pomoc rodinám v núdzi. Sprevádzali ju p. zástupkyňa Zentková, p. Kručanicová a p. hospodárka Kozáková. Aktivity Majáka nádeje otvárajú rok čo rok srdcia ľudí... posolstvo lásky nikdy nezanikne...

Späť