Tehlička pre Sýriu

Ich domov sa zmenil na väzenie. Spoločne sme pomohli deťom v Sýrii...postavili pre ne symbolicky nové domovy v našich triedach. Ďakujeme všetkým triednym spoločenstvám i pedagógom za štedré príspevky, ktoré sa vyzbierali v spoločnej sume 1 200 €. Ďakujeme! Viac na www.tehlička.sk

Prispieť môžete:

- cez SMS v hodnote 2 € v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877

- prevodom na účet 2620852641/1100

                                                                 Ďakujeme!


Späť