Dejepisná olympiáda

Nadšencov histórie nájdete aj medzi žiakmi II. stupňa, ktorých sprevádza a zároveň im vzácne poznatky odovzdáva p. uč. Zachariáš. Aj v tomto ročníku známej súťaže, ktorá sa konala 9. februára 2016 v CVČ Domino, sa im darilo a v príprave na krajské kolo pokračuje Daniel Dobrík zo 7.C triedy, víťaz obvodného kola s krásnym náskokom bodov pred ostatnými súťažiacimi. Blahoželáme a čítajte viac mená ďalších úspešných olympionikov!

Reprezentanti školy:

Matúš Gburik /6. C/ - 3. miesto

Gabriel Conka /8. A/ - 4.-5. miesto

  Ďakujeme 8-člennej výprave historikov za prípravu a čas venovaný štúdiu.

Späť