Slávnosť slova

Hviezdoslavov Kubín je na našej škole už tradíciou. Na prednes sa tešia malí, ale aj starší žiaci. Slávnostne vyobliekaní prišli aj na tohtoročné školské kolo. Zorganizovali ho pre nich pani učiteľky Jágerová a Pustaiová spolu s ostatnými členkami poroty začiatkom marca. Pestrý výber autorov potešil aj divákov, ktorí prišli podporiť svojich spolužiakov. Víťazi budú známi už čoskoro.

Späť