Biblická olympiáda

Srdečná gratulácia patrí víťaznému tímu, ktorý nás v marci zastupoval na okresnom kole Biblickej olympiády. Jeho členovia - Sebastián Kaduk, Zdislava Lukášová, Jozef Gočík - sa pilne a zodpovedne pripravovali pod vedením p. katechétiek a p. kaplána Paľka. Veľa síl a trpezlivosti počas dní štúdií a odborných príprav na ďalšie kolo!

Späť