2.B na krížovej ceste

Dopravné značky nás na cestách upozorňujú na rôzne situácie. Keď ich dodržiavame, tak sa bez problémov dostaneme do cieľa. Zaujímavú krížovú cestu s dopravnými značkami na jednotlivých zastaveniach mali 9. marca žiaci 2.B triedy. Pripravili si ju spolu s p. uč. Hadbavníkovou a p. vychovávateľkou Marikou Fedorovou. Medzi jednotlivými zastaveniami znela pieseň, ktorú si nacvičili aj v sprievode hudobných nástrojov. Na klavíri, gitare, flaute a husliach im pomáhali hrať starší spolužiaci zo 6. B. Povzbudení odchádzali rodičia, starí rodičia aj ich súrodenci. "Ľúbim Ťa, Ježiško, a veľmi mi je ľúto, ak som Ti ublížil, odpusť vinu túto..."

Späť