Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! bola 2. marca v Bardejove. Stretnutie sa začalo sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár Košickej arcidiecézy, Mons. Pavol Dráb. Dievčatá zo 6.B - Gabika Palenčárová, Sophia Sedláková a Terezka Turčeková sa zodpovedne pripravovali, aby na súťaži dosiahli čo najlepší výsledok. Sprevádzal ich školský pán kaplán Paľko. Keďže je Svätý rok milosrdenstva, všetci súťažiaci získali 1. miesto.

Späť