Bdenie s Kristom

Byť v škole vo voľnom čase a v závere pracovného týždňa? Všetkým, ktorí z 18. na 19. marca prežili spoločné duchovné zážitky na už tradičnom pôstnom podujatí II. stupňa, sa to podarilo. Triedne spoločenstvá spolu s tr. pani učiteľkami putovali krížovou cestou v škole i jej okolí, zaujali ich aj zaujímavé duchovné i akčné workshopy a netradičný bol aj nočný oddych v triedach. Vrcholom boli sv. omše, ktoré slúžil a zároveň celé bdenie viedol školský kaplán Paľko. Poďme si obliecť hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť... por. Kol 3,12

Späť