Testovanie 9 2016

Celoslovenského testovania vedomostí z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa 6. apríla 2016 zúčastnilo aj 52 našich deviatakov. Prajeme im ešte veľa chuti do učenia a príprav na prijímacie skúšky. Pane, ďakujeme za silu a sprevádzanie...

Späť