Fyzikálna olympiáda

V okresnom kole fyzikálnej olympiády nás veľmi pekne reprezentoval a na 1. mieste sa umiestnil Tomáš Krupa z 9.B triedy. K úspechu mu blahoželáme a na krajskom kole držíme palce.

Späť