Dejepisná olympiáda

Medzi žiakmi v škole nájdete aj nadšencov histórie a stálych návštevníkov múzeí, kde ich sprevádza p. uč. Zachariáš. K nim patrí aj úspešný reprezentant, víťaz okresného kola a aktuálny marcový víťaz krajského kola Dejepisnej olympiády - Daniel Dobrík zo 7.C triedy. Blahoželáme a ďakujeme za úsilie a čas venovaný odbornej príprave.

Späť