Výlet na Bankov

Výlet s Turistickým krúžkom bol 16. apríla 2016 krásny. Jeho členovia sa spolu s vedúcimi krúžku - p.uč. Roháčovou a Fabiánovou - vybrali na Bankov. Išli cez lúku aj les, cestou sa im páčili kone a priamo na Bankove všetko. Zahrali si aj minigolf, občerstvili desiatou a autobusom zišli naspäť do mesta. Všetci krúžkari sa už tešia na ďalší výlet. Športu a turistike zdar!

Späť