SÚŤAŽ KOŠICE 2016

Celomestská dejepisná súťaž „Košice“ sa opäť po roku dostala do záverečnej etapy. Naši pátrači po histórii a pamiatkach mesta prišli v stredu 4. mája 2016 do CVČ Domino, aby zúročili celoročnú prácu. Pre školu i pre seba získali diplomy, na ktorých sa hrdo týčilo umiestnenie: „1. miesto“. Pravda, ako každý rok, i teraz družstvo z piateho, šiesteho a siedmeho ročníka trému už nemuselo mať, lebo v užšom finále o najlepších pátračov súťažili iba ôsmaci.

   Chlapci Gabriel Čonka (VIII. A), Andrej Belej (VIII. B) a Dávid Stankovič (VIII. A) vzorne bojovali. Od úplnej výhry ich delilo trošku šťastia v kole zručnosti, na druhé miesto ich posunuli dievčatá z Jenisejskej. Cesta späť do školy bola v znamení úsmevov a sladkých zmrzlín.                                                                                                                                                        

                                                                                                                Ján Zachariáš     

Späť