Sviatok cirkevných škôl a pedagógov

Krásny májový sviatok Nanebovstúpenia Pána bol korunovaný Dňom katolíckych učiteľov a oslavou 25. výročia vzniku katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Slávnostnú sv. omšu viedol otec Bernard Bober, arcibiskup-metropolita v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Po sv. omši pokračovalo morálne oceňovanie 40 pedagógov a zamestnancov katolíckych škôl a zariadení. Otec arcibiskup pi tejto príležitosti udelil ocenenie - Medailu sv. Ondreja aj zamestnancom našej školy - Mgr. Kamile Boritášovej, in memoriam a Márii Fedorovej. Sviatočný deň pokračoval programom v Spoločenskom pavilóne. Pane, ďakujeme za tento deň a sprevádzanie na ceste katolíckeho školstva...

Späť