Úspešný projekt na Biologickej olympiáde

Okresné kolo olympiády - kategórie D sa konalo 10. mája 2016 v CVČ Domino. Projektom zameraným na výskum výživy a stravovania žiakov 7. ročníka školu reprezentoval a úspešné 3. miesto získal Dominik Olejník zo 7.B triedy. K úspešným riešiteľom patria aj Emma Kristína Gajdošová zo 6.C a Igor Kopsa zo 7.B triedy. Súťažiacich pripravovala p. uč. Zachariášová. Všetkým blahoželáme!

Späť