Výsledky Testovania 9 2016

V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 71,1% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 18,3% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR (52,8%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 62,6% a výsledok našej školy bol 71,3%, t.j. o 8,7% vyšší.

Späť