Deviataci na Štvorylke 2016

More vo farbách Košíc vytvorili 20. mája 2016 na Hlavnej ul. v centre mesta tanečníci, žiaci košických základných a stredných škôl. Medzi nimi si veselo zatancovali a najmä vychutnali super atmosféru aj naši deviataci. European Quadrille Dance festival pritiahol v tomto roku presne 6 816 detí. Rekord z roku 2012 - 7 948 tancujúcich na jednom mieste - síce neprekonali, ale spomedzi zapojených slovenských miest patrí prvé miesto práve Košiciam. Pridáte sa o rok ďalší?

Späť