Sviatočný deň spojený s púťou k Božiemu milosrdenstvu

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spoločenstvo II. stupňa slávilo púťou do Farského kostola Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach. Žiaci I. stupňa slávili sv. omšu v školskej kaplnke a potom ich čakalo zaujímavé dopoludnie s triednymi učiteľkami pri hrách, aktivitách i prechádzkach. Pre všetkých to bol príjemný sviatočný deň!

Späť