Oslávili sme 25. výročie založenia školy

Program osláv sa začal sv. omšou 2. júna 2016, ktorú viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár a školský p. kaplán Paľko. Ďalšia časť pod názvom Milosrdní ako...bola prehliadkou nadania a záľub žiakov II. stupňa s podtitulom Trieda má talent. Popoludní oslavy pokračovali „KÁNOU“, ktorú pre rodičov a hostí pripravili pani učiteľky a žiaci 1. stupňa. Aj keď sa nám v tento deň slniečko ukrylo a prichýlila nás telocvičňa a priestory školy, dobrá nálada, radosť, nadšenie spojilo všetkých oslavujúcich. Pane, ďakujeme za sprevádzanie počas 25 rokov a prosíme o pomoc, silu a ochranu do ďalších rokov...

 

Späť