Projekt 9P v praxi

Po období testovania a prijímacích skúšok sa v polovici mája odštartoval už známy deviatacky projekt 9P, v ktorom najstarší žiaci, v sprievode pani tr. učiteliek, posilňovali postoje, názory, zažili veľa zaujímavých stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí života, upevnili triedne i medzitriedne vzťahy, navštívili vzácne miesta doma i v zahraničí... Veríme, že sa nám podarilo nazbierať čo najviac nezabudnuteľných momentov do života, na ktoré budeme o pár rokov s úsmevom spomínať... (deviatačka Miška)

 

Projekt 9P v šk. roku 2015/2016 - aktivity

20.máj 2016 - Štvorylka - Hlavná ul. v Košiciach

27. máj 2016 - návšteva Miestneho úradu MČ Košice - Západ

1.6.2016 - návšteva Prešova - výrobňa hostií a prehliadka relikvií v Kostole sv. Jozefa

2.6.2016 - Oslavy 25. výročia školy a Dňa detí - Trieda má talent, Kána Galilejská /organizačný tím/

6.6.2016 - Zvládnuť konfliktné situácie - mediácia s p. Dolanskou

7.6.2016 - Byť darom pre iných - aktivity s prvákmi

8.6.2016 - Správne sa rozhodovať a byť silným ako Ježiš na púšti - duchovná obnova s o. Daliborom Ondrejom

9.6.2016 - Ako vytvoriť teplo domova - tvorivá dielňa pre dievčatá s Matúšom

10.6.2016 - Byť pripravenými zachrániť život iných a chrániť si svoj vlastný - prednáška na tému HIV/AIDS, prvá pomoc v praxi s odborníkmi

13.6.2016 - Púť do Krakova spojená s návštevou Oswienčimu

15.6.2016 - prehliadky - Technické múzeum - Sieň výbojov, Botanická záhrada - výstava motýľov

16.6.2016 - prehliadky - Dominikánsky kostol, Slovenské technické múzeum - planetárium

17.6.216 - prehliadka - Dóm sv. Alžbety

21.-24.6.2016 - príprava rozlúčkovej slávnosti, Tanečná škola

28.6.2016 - Rozlúčková slávnosť  - popoludní - sv. omša v školskej kaplnke, kultúrny program spojený so spoločenským posedením v Spoločenskom pavilóne v Košiciach

29.6.2016 - ďakovná sv. omša v školskom átriu /služba pri sv. omši, spev/

30.6.2016 - rozlúčka so školou v škole


"Milí deviataci, na novej životnej ceste Vám prajeme hojnosť milostí, radosti, pokoja, múdrosti, zodpovednosti, lásky..."


Späť