Siedmaci na duchovnej obnove v Prešove

V dvoch májových turnusoch putovali siedmaci spolu s p. kaplánom Paľkom a tr. učiteľkami do Prešova. Kostol sv. Jozefa, známy ako františkánsky, im ponúkol čas na sv. omšu, stretnutie s rehoľníkmi a uctenie si relikvií svätých a blahoslavených, ktorí predstavujú jedinečné duchovné bohatstvo na tomto mieste. Prešli aj centrom mesta a v tomto Roku milosrdenstva aj Bránou milosrdenstva v Konkatedrále sv. Mikuláša. Osviežili sa aj chutnou zmrzlinou a veselá cesta domov im ubehla rýchlo.

V utorok-17. mája 2016 putovali na duchovnú obnovu žiaci zo 7.C s pani tr. uč. Jurašekovou.

O týždeň triedy 7.A s pani tr. uč. Zachariášovou a 7.B s pani tr. uč. Bačinskou.

   Pred 12. rokmi  začal zbierku tvoriť  a stále ju dopĺňa rehoľný brat Tomáš Becket Pila z tunajšieho kláštora Menších bratov františkánov. V kostole ju vystavili pri príležitosti Sviatku všetkých svätých. Ide o unikátnu zbierku 142 blahoslavených a 133 svätých. Pochádzajú z celého sveta a boli uznaní cirkvou ako príklad pre ostatných. Relikvie sú počas roka umiestnené v kláštore svätcov za sakristiou, kde sa dá dostať na požiadanie so súhlasom vedenia kláštora. Františkáni v týchto priestoroh slúžia raz mesačne sv. omšu. V Kostole sv. Jozefa je natrvalo vystavená iba jediná relikvia, kúsok látky namočenej v krvi pápeža Jána Pavla II., ktorá je pri bočnom oltári. Medzi relikviami sú najčastejšie časti z kostí, z kože, krv svätých alebo časť odevu, ktorý dotyčný nosil či kúsok knihy, z ktorej sa modlil.

                                                               Drahí svätí a blahoslavení, orodujte za nás!


Späť