Trieda má talent

Z jednej malej myšlienky o hľadaní talentu sa rýchlo stala zaujímavá a pre deti II. stupňa lákavá aktivita. Od apríla sa v triedach vymýšľali nápady, robili prvé nácviky, menili scenáre a potom sa to všetko spustilo. Školský rozhlas oznámil dátum kastingu - 23. máj 2016, porota zasadla, malá telocvičňa sa zmenila na televíznu sálu a talenty z tried vyšli do sveta. Rozhodnutie poroty posunulo talenty priamo do finále - 2. júna 2016. Tu sa ukázali celej škole pri príležitosti osláv školy i Dňa detí vo veľkej telocvični. Ukázali talenty, ale aj pevnú vôľu pri nácvikoch a vzájomnej spolupráci. Bola to show ako sa patrí! Ste ešte stále zvedaví - čítajte viac!

Talenty, ktoré najviac hýbu deťmi - tanečné čísla skupín, sólo tance, duo tance, triedne tance spoločné, sólo spevy, hra na hudobných nástrojoch, ľudové spevy, ľudový tanec, cup songs, módna prehiadka - School fashion, pantomíma.

Členovia poroty - p. riaditeľka, pani zástupkyňa II. stupňa, p.uč. Bednárová, p. Tina Marko /zastupovala rodičov/, deviataci Adam a Alica /zastupovali žiakov/. Čestným hosťom v porote bol p. kaplán František.

Organizačný tím: p. uč. Bednárová, p. uč. Ferková, p. uč. Pustaiová, technici - Juraj a Tomáš, technickí asistenti - Matúš, Alex, Marek,  Kristián,  asistentky - Františka, Terka, Miška, Laura, Emka, Katka, Maruška, Soňa, Jožka, Anička, Zdislava, Sára, Karolína a ďalší - ďakujeme za pomoc, ochotu a spoluprácu.

             Gratulujeme všetkým talenľákom za super čísla a jedno prekvapenie ešte príde na konci júna!

 

Späť