Horný Zemplín hostil ôsmakov

Spoznávať jednotlivé regióny Slovenska mohli ôsmaci počas celého školského roka na hodinách poznaj a ži - regionálne zvláštnosti s dôrazom na geografiu. Všetko vyvrcholilo Geografickou exkurziou po Hornom Zemplíne od 13. do 15. júna 2016. Vybrali sa tam spolu s pani učiteľkou Bačinskou, ktorá bola hlavnou sprievodkyňou. Pomocnými sprievodcami boli pani riaditeľka, pán kaplán František a pani učiteľka Snopková. Dnes už Sninské rybníky, Morské oko, Sninský kameň, Tri tably, Čičvu, Starinu, Zemplínske Hámre, Kolonicu, Topoľu, Ruský Potok či Uličské Krivé nepoznajú len z rozprávania. Odniesli si odtiaľ pekné zážitky a fotografie na pamiatku.

Späť