Pomáhame druhým

Zaujímavý projekt sa zrodil počas hodín náboženstva v 6. B triede. Žiaci veľmi ochotne dva mesiace nosili do školy suché potraviny, aby ich nakoniec 17. júna 2016 odniesli tam, kde to potrebujú. Ich kroky, v sprievode pani učiteľky triednej, smerovali na sídlisko KVP ku karmelitánkam. Pridali sa k nim aj pani riaditeľka a pán kaplán Bober. Žiaci z 5. B triedy tiež poslali voľačo sladké pod zub. Návšteva sa skončila spoločnou modlitbou v Kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ďakujeme!

Späť