Posledné dni v škole v šk. roku 2015/2016

Stredajšia slávnostná a ďakovná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla a záveru šk. roka otvorila predposledný školský deň. Slová rozlúčky aj vďaky v jej závere patrili p. riaditeľke, deviatakom, končiacim ôsmakom i piatakom, zástupcovi rodičov. Po krátkom občerstvení sa átriom už niesli mená výhercov i triednych partií, ktorí uspeli v rôznych školských súťažiach, aktivitách, školských službách, pomoci. Nechýbali ani svieže hudobné a zábavné čísla. Režisérkami programu boli p.uč. Smutelovičová a p.uč. Cubjaková. Bol to krásny sviatočný deň!

Späť