Deviataci na morálnom oceňovaní

Krásnou júnovou tradíciou je morálne oceňovanie žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Slávnosť sa v tomto šk. roku konala 22. júna 2016 v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Sv. omšu viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár. Sestrička Zuzana na nej sprevádzala deviatich žiakov končiaceho ročníka, úspešných reprezentantov školy - čítajte viac. Srdečne blahoželáme!

Morálne ocenení žiaci našej školy:

Tomáš Krupa /9.B/

Anna Maďarová /9.B/

Annamária Vargová /9.B/

Terézia Fuleová /9.C/

Mária Jurová /9.C/

Sára Magdová /9.C/

Františka Sorgerová /9.C/

Michaela Sotáková /9.C/

Juraj Šarišský /9.C/Späť