Otvorili sme nový školský rok

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte, v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase, sme 5. septembra 2016 vstúpili do nového školského života. Slová Mons. Juraja Kamasa, ktorý v sprievode p. kaplánov slúžil sv. omšu, nás povzbudili, že modlitba a práca sú hlavnými veslami na plavbe v škole. Osobitné privítanie pre všetkých zaznelo v príhovore p. riaditeľky. Po sv. omši sa už brány školy otvorili pre všetkých. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia, prácu, úsilie, zážitky v šk. roku 2016/2017...

Späť