Putovali sme k Božiemu milosrdenstvu

Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy putovali 25. - 26. augusta do Krakowa. V Roku Božieho milosrdenstva navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakowe-Lagiewnikoch, Svätyňu sv. Jána Pavla II., Centrum Jána Pavla II. "Nebojte sa". Nechýbala sv. omša, pobožnosť krížovej cesty a Korunka Božieho milosrdenstva. Boli to dva dni stíšenia sa a modlitby. Sv. Ján Pavol II. a sv. sestra Faustína, orodujte za nás!

Späť