Dvere do sveta fantázie sú otvorené

Pomyselné dvere do sveta fantázie sme otvorili 10. októbra na našej školskej knižnici. Zástupcovia zo všetkých tried prišli na slávnostné otvorenie nových priestorov. Pani zástupkyňa Hrebeňárová povzbudila žiakov k čítaniu a spolu s pani zástupkyňou Zentkovou prestrihli pásku. Teta knihovníčka sa už teší na všetkých čitateľov. „Kniha je najkrajší dar, lebo vždy zostane s tebou.“

Späť