Človek v digitálnom priestore

Zaujímavá a témou veľmi aktuálna a potrebná prednáška odznela 25. októbra na pôde školy, v školskej kaplnke, v podaní renomovaného odborníka, psychológa a saleziánskeho kňaza dona Cyrila Slíža. Spoločne s rodičmi a pedagógmi školy hľadali otázky i odpovede, ktoré vychádzajú zo súvislostí - dieťa a počítač, dieťa a internet, dieťa a sociálne siete. Vzácny čas popoludnia sme spoločne využili na spoznávanie dobra a potrieb dnešných detí, rodičov a rodín.

Späť