Číta celá rodina

V Košiciach sa 21. októbra začal VI. ročník dvojdňového literárneho festivalu Číta celá rodina. Podujatie organizovala Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorá v spolupráci s košickými základnými školami pripravila pre deti a ich rodičov program bohatý na netradičné čítania, stretnutia a rozhovory so spisovateľmi a množstvo ďalšej zábavy s knihou. Našu školu navštívila česká spisovateľka Ivona Březinová s manželom.

Počas celého predpoludnia boli besedy so spiovateľkou na I. aj na II. stupni. Žiaci 9. B zdramatizovali jednu poviedku a ukázali svoje herecké umenie. Mladším žiakom prišli čítať aj dôchodcovia z Klubu kresťanských seniorov na Terase. Naozaj bolo veselo.

Späť