Celodiecézny metodický deň

Pedagógovia, vychovávatelia i zamestnanci škôl Košickej arcidiecézy sa 27. októbra stretli na pôde Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na sídlisku KVP v Košiciach. Svätú omšu v Kostole Božieho milosrdenstva viedol spolu so školskými kaplánmi Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Pracovný čas už potom patril odborným seminárom v jednotlivých sekciách, diskusiám a spoločným rozhovorom. Pre všetkých to bol podnetný a príjemný deň!

Späť