Komparo - Pomocník dobrých škôl

Vyučovacie predmety matematika a slovenský jazyk, literatúra boli obsahom testov projektu Komparo, ktoré 16. novembra absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka. Okrem toho si ôsmaci overili aj poznatky z dejepisu, fyziky a všestrannosť v časti všeobecné študijné predpoklady. Hlavnou koordinátorkou Kompara bola p. uč. Demjanovičová. Veríme, že získané skúsenosti a výsledky pomôžu starším žiakom pri ďalších prípravách na prijímacie skúšky a Testovanie 9. Viac na www.komparo.sk.

Späť