Piataci na TESTOVAVANÍ 5

Po hodinách opakovania poznatkov a zručností z I. stupňa prišiel 23. novembra DEŇ TESTOVANIA piatakov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Veríme, že úlohy zvládli dobre a statočne. Piataci, prajeme Vám veľa chuti, elánu a radosti v škole!

Späť