Cesta za Turínskym plátnom

Dňa 23. novembra 2016 sa z dôvodu testovania piatakov pre triedy 8. A a 7. C pripravil náhradný a veľmi pekný program. Zúčastnili sa púte za Turínskym plátnom v Prešove. Zraz týchto dvoch tried pod vedením pedagógov Ľ. Soľarovej, A. Kupkovej, sestričky Zuzany a J. Zachariáša bol o ôsmej ráno na Železničnej stanici v Košiciach. Cesta vlakom trvala trištvrte hodiny. V Prešove bol prvým a hlavným zastavením pobyt v gr. kat. Katedrále svätého Jána Krstiteľa.

   Mali sme pred sebou presnú kópiu Turínskeho plátna i s popisnou tabuľou. Nad plátnom bola relikvia Svätého kríža. V bočných kaplnkách ostatky biskupov mučeníkov o. Gojdiča a o. Hopku. Posvätno priestoru nám svojím duchovným vedením skrášlila sestra Zuzana – Korunka, Ruženec.... Potom nasledovala návšteva rím. kat. Konkatedrály svätého Mikuláša. A opäť stíšenie a modlitby – dokončenie ruženca.

   Pochopiteľne, žiaci i pedagógovia si v pešej zóne Hlavnej ulice našli aj chvíľky „civilného“ relaxu – cukrárnička, bageta... a k tomu mali i pekné počasie. Nakoniec cesta na Prešovskú železničnú stanicu, v Košiciach nám o pol druhej poobede jeden príjemný „deň v škole – v meste“ skončil. Pán Boh zaplať!

                                                                                                                     Ján Zachariáš

Späť