Projekt Erasmus+KA1 v Krakowe

Jeden výnimočný pracovný týždeň v škole a k tomu ešte v zahraničí čakal v dňoch 9.-15. októbra na p. uč. Jágerovú a p. uč. Pustaiovú. V rámci projektu ERASMUS+KA1 navštívili Katolicsku szkolu podstawowu im. Sv. Jadwigi Królowej v poľkom meste Krakow. Škola s 240 žiakmi v mnohom pripomínala tú našu školu. Účasť na vyučovaní, predstavovanie našej školy, učenie slovenských piesní aj básní, rozhovory s pedagógmi a ešte veľa zaujímavostí z poznania krás a histórie mesta...patrí k príjemným spomienkam na túto partnerskú školu. Veríme, že stretnutie v Krakowe bude mať svoje ďalšie pokračovania v návštevách pedagógov aj žiakov oboch škôl!

    Krásnou bodkou návštevy bola Imatrikulácia prváčikov, ktorá sa začala sv. omšou a v krásnej divadelnej sále, ktorá je súčasťou školy, pokračovala milým kultúrnym programom, sľubom prváčikov a ich prijatím medzi žiakov školy.

 Projekt ERASMUS+KA1 je zameraný na rozvoj profesijných zručností pedagógov a ich osobnosti, inováciu vyučovacích metód a podporu partnerstiev zúčastnených škôl.


Späť