Projekt Poznaj svoje peniaze

Ďakujeme spoločnosti Nadácia pre deti Slovenska, ktorá už niekoľko rokov aktívne vzdeláva pedagógov ZŠ a SŠ v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania MŠ SR pod názvom Manažment osobných financií. Projekt Nadácie - Poznaj svoje peniaze, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti v školách, absolvovali v termíne február - november 2016 aj pedagógovia školy.

   Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Späť