Humenné hostilo recitátorov

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa už niekoľko rokov spája aj s krajskou súťažou kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha ...“ Nebolo tomu ináč ani tento rok. Do Humenného, presnejšie, do Cirkevnej spojenej školy na Duchnovičovej ulici cestovala 8. decembra šesťčlenná výprava na čele s pani učiteľkou Pustaiovou.

V príjemnom prostredí školy ukázali svoje talenty pred porotou, ktorá hodnotila ich výkony. Do zasnežených Košíc sa vrátili spokojní a obohatení o nové skúsenosti.

Poézia:

Karolína Kaduková, 6. A – 1. miesto (postup do celoslovenského kola)

Viliam Ferko, 4. C – 2. miesto

Próza:

Tamara Ondrejková, 8. C – 2. miesto

Víťazom srdečne blahoželáme!

Späť