Celé Slovensko číta deťom

Projekt zameraný na podporu čítania zaujal aj našich čitateľov a počas mikulášskeho týždňa v dňoch 5.-7. decembra zažili v školskej knižnici pestré tvorivé aktivity, vyskúšali si rôzne techniky čítania a takmer každý z nich odchádzal s novou požičanou knihou. Milá spomienka v podobe záložky bude všetkým pripomínať tieto dni a najmä hlavnú myšlienku celoslovenského projektu - ČÍTAJME DEŤOM 20 MINÚT KAŽDÝ DEŇ! Pýtate sa prečo? Čítajte viac...nielen o knihách!

Pravidelné hlasné čítanie deťom:

- vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom

- podporuje zdravý psychický vývoj dieťaťa

- rozvíja jazyk, pamäť a predstavivosť

- zlepšuje sústredenie, uľahčuje učenie

- učí morálnym hodnotám, pomáha pri výchove

- formuje čitateľské návyky a podporuje získavanie vedomostí po celý život

- je tou najlepšou inevstíciou do budúcnosti dieťaťa.

 

                 Kniha je náš priateľ...tak ju čítajme a nenechajme na poličke osamotenú!


Späť