V novom kalendárnom roku

Prázdninové dni spojené s vianočnými a novoročnými sviatkami sa pre žiakov i pedagógov naplnili trojkráľovým sviatkom Zjavenie Pána. Prvý školský deň v novom kalendárnom roku sme 9. januára začali novoročným prianím p. riaditeľky a požehnaním tried, pri ktorom p. kaplána Františka sprevádzali hudobníci, koledníci. Pane, prosíme, požehnávaj svoje diela...

Späť