Sklenený Centruško opäť u nás v škole

Druhý ročník súťaže triednych a školských časopisov „O skleneného Centruška“ pozná mená víťazov. 16. decembra si bola cenu za 3. miesto prevziať aj naša redakčná rada v sprievode pani učiteľky Demjanovičovej. Aj v tomto školskom roku sa zapojilo do súťaže dvanásť školských časopisov základných škôl a dva časopisy osemročných gymnázií. Tešíme sa a mladým redaktorom želáme veľa dobrých nápadov.

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti. Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v  oblasti literárnej tvorby. Viesť ich tak k samostatnej tvorivej činnosti a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času.

 

 

Späť