Škola na ľade

Nie, neľakajte sa, škola ostáva na svojej adrese! To len niektoré triedne partie neodradil ani silný januárový mráz a spolu s triednymi p. učiteľkami sa chodia korčuľovať a utužovať zdravie a kamarátstvo so športom. Obľúbený Športovo - zábavný areál na Alejovej ul. i ľadovú plochu v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Troch hôrkach môžete vo voľnom čase navštíviť aj vy a spolu so svojimi rodičmi zažiť veselý čas na ľade! Odporúčame aj teplý čaj a chutnú desiatu!

Kto už bol na ľade?

11. januára - 8. B s p. uč. Bačinskou /Športovo - zábavný areál, Alejová ul. v Košiciach/

13. januára - 6. B s p. uč. Pustaiovou /Saleziánske mládežnícke stredisko - Tri hôrky/Späť