EDUCATE SLOVAKIA

V týždni 16. - 20. januára škola hostila štyroch mladých študentov, ktorí nás navštívili v rámci projektu Educate Slovakia. Priamo na hodinách anglického jazyka sa s nimi stretávali žiaci 4.-9. ročníka a v spolupráci s pani učiteľkami anglického jazyka spoločne debatovali a rozvíjali slovnú zásobu v rôznych zaujímavých témach zo života. Konverzácia "naživo" spojila žiakov aj s miestami, odkiaľ zahraniční študenti pochádzajú - Brazília, Indonézia,Taliansko a Ukrajina. Have a nice day!

Späť