OZ Maják nádeje ďakuje všetkým

Na prahu nového roka už tradične pozýva OZ Maják nádeje zástupcov z radov spolupracovníkov a ľudí dobrej vôle, ktorí šíria myšlienku pomoci a nádeje. Tak tomu bolo aj 12. januára, keď sa spoločenského stretnutia z radov školy zúčastnila p. riaditeľka a p. zástupkyňa Hrebeňárová. Školská adventná aktivita Darček v škatuli každoročne pomáha desiatkam rodín v hmotných a finančných ťažkostiach. Ďakovný list od OZ Maják nádeje patrí všetkým...rodičom našich detí, žiakom, pedagógom a podporovateľom dobrého diela.

Späť